Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
Aprobata techniczna ITB AT-15-8246/2016 na narożniki i listwy podtynkowe METPOL

Narożnik równoramienny perforowany aluminiowy KDWU nr 1.pdf
Narożnik równoramienny perforowany z PVC KDWU nr 2.pdf
Narożnik nierównoramienny perforowany aluminiowy – półnarożnik KDWU nr 3.pdf
Narożnik do łuków perforowany aluminiowy KDWU nr 4.pdf
Narożnik do łuków perforowany z PCV KDWU nr 5.pdf
Narożnik rozwartokątny perforowany aluminiowy KDWU nr 6.pdf
Narożnik aluminiowy z siatką z włókna szklanego KDWU nr 7.pdf
Narożnik PVC z siatką z włókna szklanego KDWU nr 8.pdf
Narożnik drobnosiateczkowy aluminiowy – Narożnik siateczkowy Metpol al. KDWU nr 9.pdf
Listwa zamykająca „J” – Profil Zamykający „J” KDWU nr 10.pdf
Narożnik uniwersalny z PVC KDWU nr 11.pdf
Listwy do boniowania 20,30 z PVC KDWU nr 12.pdf

Deklaracje zgodności
Aprobata techniczna ITB AT-15-8246/2016 na narożniki i listwy podtynkowe METPOL

Narożnik równoramienny perforowany aluminiowy Dek. Zgod. nr 1.pdf
Narożnik równoramienny perforowany PVC Dek. Zgod. nr 2.pdf
Narożnik nierównoramienny perforowany aluminiowy Dek. Zgod. nr 3.pdf
Narożnik do łuków perforowany aluminiowy Dek. Zgod. nr 4.pdf
Narożnik rozwartokątny perforowany z PVC Dek. Zgod. nr 5.pdf
Narożnik rozwartokątny perforowany aluminiowy Dek. Zgod. nr 6.pdf
Narożnik aluminiowy z siatką Dek. Zgod. nr 7.pdf
Narożnik PVC z siatką Dek. Zgod. nr 8.pdf
Narożnik siateczkowy aluminiowy METPOL Dek. Zgod. nr 9.pdf
Listwa zamykająca J z PVC Dek. Zgod. nr 10.pdf
Narożnik uniwersalny PVC Dek. Zgod. nr 11.pdf
Listwy do boniowania 20, 30 z PVC Dek. Zgod. nr 12.pdf