Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Karty techniczne

Karty techniczne ścian i sufitów pokazują ich konstrukcję i technologię budowy oraz wyniki badań w zakresie odporności mechanicznej, ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.
Badania, które są opublikowane w kartach technicznych wykonane były w trakcie przygotowywania Europejskiej Aprobaty Technicznej ( ETA–10/0026 ) oraz w trakcie badań zleconych przez Metpol w notyfikowanych laboratoriach badań ogniowych i akustycznych. Badania dotyczą popularnych, typowych rozwiązań, dla których wykonaliśmy kompletny zestaw badań.
 

Karty techniczne - ściany  
Ściana jednowarstowa CW50 1 50.pdf
Ściana dwuwarstwowa CW50 2 50.pdf
Ściana jednowarstwowa CW75 1 75.pdf
Ściana dwuwartstowa CW75 2 75.pdf
Ściana jednowarstwowa CW100 1 100.pdf
Ściana dwuwarstwowa CW100 2 100.pdf

 

 

 
Karty techniczne - sufity
Sufit krzyżowy - jednowarstwowy CD60 1 0.pdf
Sufit krzyżowy - dwuwarstwowy CD60 2 0.pdf
Sufit krzyżowy - dwuwarstwowy CD60 2 50.pdf
 

 

Oznaczenia ścian i sufitów wykonane zostały wg następujących schematów:

 

CW 50/2/50
CW - ściana wykonana na szkielecie stalowym wykonanym z profili C
50 - wymiar profilu C; wymiar środnika profilu - 50 mm
2 - podwójne obustronne płytowanie
50 - grubość warstwy izolacyjnej - 50 mm

 

CD 60/2/50
CD - sufit wykonany na szkielecie stalowym z profili CD
60  - wymiar profilu CD; wymiar środnika profilu - 60 mm
2  - podwójne płytowanie
50 – grubość warstwy izolacyjnej - 50 mm