Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Sufit podwieszany

Przedstawione karty techniczne dotyczą sufitów podwieszanych wykonanych w systemie składającym się z:
- kształtowników cienkościennych z blachy stalowej ocynkowanej będących elementami
szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych, zgodnych z  
normą PN-EN 13964 , wyprodukowanych w firmie Metpol
- wieszaków i łączników wyprodukowanych z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnych z normą PN-EN 13964:2005, wyprodukowanych w firmie Metpol
- z płyt gipsowo– kartonowych wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 520

 

Sufit zbudowany jest z:

 
Kształtowników CD i UD jako ruszt krzyżowy, dwupoziomowy

Kształtowniki UD jako kształtowniki obwodowe, mocowane są do istniejących przegród budynku łącznikami – właściwymi dla istniejącego podłoża – w rozstawie podanym w karcie technicznej.
Do profili obwodowych – mocowanych bezpośrednio do przegród budynku – należy przykleić  przed montażem taśmę akustyczną o odpowiedniej szerokości.
Kształtowniki główne montowane są za pośrednictwem wieszaków obrotowych do konstrukcji  stropu. W przypadku wymagań pożarowych należy zastosować wieszaki obrotowe z noniuszem. Mocowanie do stropu należy wykonać przy pomocy kołków rozporowych – metalowych, dostosowanych do rodzaju podłoża. Wytrzymałość na wyrwanie kołka nie może być mniejsza niż siła niszcząca wieszaka mocowanego kołkiem do przegrody stałej. Rozstaw wieszaków obrotowych nie powinien przekroczyć 1000 mm.  
Kształtowniki nośne należy montować do kształtowników głównych za pośrednictwem łączników  krzyżowych. Końce kształtowników CD należy wsunąć w kształtowniki obwodowe UD.
 
 
Płyt gipsowo - kartonowych

Mocowanych do elementów konstrukcji przy pomocy wkrętów TN w rozstawach i długościach podanych w karcie technicznej.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się w ten sposób , aby spoiny między płytami nie pokrywały się , a wielkość przesunięcia spoin wynosiła min. 400 mm. Zasada ta dotyczy  również pokrywania się spoin między warstwami płyt – przy podwójnym płytowaniu.
Spoiny swobodne – przy pojedynczym płytowaniu – należy wzmocnić kształtownikami stalowymi o długości dopasowanej do rozstawu kształtowników nośnych.
Spoiny między płytami, łby wkrętów obu warstw oraz połączenia płyt ze ścianami budynku należy wypełnić masą szpachlową. Spoiny między płytami warstwy zewnętrznej należy wzmocnić np. taśmą z włókna szklanego lub tkaniny szklanej.