Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Ściana działowa

Przedstawione karty teczniczne dotyczą konstrukcji ściany nienośnej, wykonanej w systemie składającym się z kształtowników cienkościennych z blachy stalowej ocynkowanej. Kształtowniki te są elementami szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych, zgodnych z normą PN-EN 14195, wyprodukowanych w Metpolu oraz z płyt gipsowo – kartonowych wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 520.

Ściana zbudowana jest z:

 
Kształtowników

- poziomych kształtowników typu U mocowanych kołkami rozporowymi - do podłogi
- poziomych kształtowników  typu U mocowanych kołkami rozporowymi - do sufitu
- pionowych kształtowników typu C ustawionych w rozstawach opisanych w kartach technicznych, przy czym skrajne kształtowniki mocowane są kołkami rozporowymi, w rozstawie ok. 1000  mm, do obu skrajnych  ścian
Do profili obwodowych – mocowanych bezpośrednio do przegród budynku – należy przykleić przed montażem taśmę akustyczną o odpowiedniej szerokości. W przypadku istnienia wymagań dotyczących odporności ogniowej należy stosować taśmy z wełny skalnej lub szklanej.
 
 
Płyt gipsowo-kartonowych

Mocowane są do elementów konstrukcji przy pomocy wkrętów TN w rozstawach podanych w kartach technicznych. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się w ten sposób, aby spoiny między płytami nie pokrywały się, a wielkość przesunięcia spoin wynosiła min. 400 mm. Zasada ta dotyczy również pokrywania się spoin między warstwami płyt – przy podwójnym płytowaniu.
Spoiny poziome – przy pojedynczym płytowaniu – należy wzmocnić kształtownikami stalowymi o długości dopasowanej do rozstawu słupków pionowych.
Spoiny między płytami, łby wkrętów obu warstw oraz połączenia płyt ze ścianami i stropami
budynku należy wypełnić masą szpachlową. Spoiny między płytami warstwy zewnętrznej należy wzmocnić np. taśmą z włókna szklanego lub tkaniny szklanej.