Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych chcrakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Udziela się jej na podstawie oceny właściwości użytkowych przewidywanej trwałości wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od potrzeb badaniami, obliczeniami, oględzinami, opiniami ekspertów i innymi dokumentami. Krajowa Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

 

Europejskia Ocena Techniczna  ETA-16/0012

Europejska Ocena Techniczna dotyczy zestawu wyrobów do wykonywania nienośnych wewnętrznych ścian działowych. Zestaw składa się z:

- ocynkowanych słupków stalowych
- jednej lub dwu warstw płyt gipsowo-kartonowych umieszczonych po obydwu stronach ściany
- izolacji termicznej wewnątrz ściany
- wkrętów stalowych

Zestawy ścian objęte Europejska Oceną Techniczną pozwalają na zbudowanie najczęściej stosowanych ścian działowych. Są to ściany budowane na bazie ocynkowanych słupków stalowych o nominalnym wymiarze poprzecznym 50 mm, 75 mm i 100 mm. Pokrycie ścian wykonane jest z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, zgodnych z normą PN-EN 520 typ A.

Pobierz Europejską Ocenę Techiczną (PDF, 9MB)

 
ITB-KOT-2021/1736 wydanie 1

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1736 wydanie 1 na narożniki i listwy podtynkowe METPOL

Pobierz Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2021_1736 wydanie 1.pdf