Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu lub zestawu wyrobów budowlanych stwierdzająca ich przydatność do zastosowania w budownictwie. Udziela się jej na podstawie oceny właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od potrzeb, badaniami, obliczeniami, oględzinami, opiniami ekspertów i innymi dokumentami. Aprobata techniczna, podobnie jak norma, stanowi dokument odniesienia w procedurze oceny zgodności.

Europejskia Aprobata Techniczna  ETA-16/0012

Aprobata ta dotyczy zestawu wyrobów do wykonywania nienośnych wewnętrznych ścian działowych. Zestaw składa się z:

- ocynkowanych słupków stalowych
- jednej lub dwu warstw płyt gipsowo-kartonowych umieszczonych po obydwu stronach ściany
- izolacji termicznej wewnątrz ściany
- wkrętów stalowych

Produkowane przez nas zestawy do budowy ścian działowych objęte Europejska Aprobatą Techniczną pozwalają na zbudowanie najczęściej stosowanych ścian działowych. Są to ściany budowane na bazie ocynkowanych słupków stalowych o nominalnym wymiarze poprzecznym 50 mm, 75 mm i 100 mm. Pokrycie ścian wykonane jest z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, zgodnych z normą PN-EN 520 typ A.

Pobierz aprobatę (PDF, 9MB)


AT-15-8246/2016

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8246/2016 na narożniki i listwy podtynkowe METPOL.
Pobierz aprobatę (PDF, 9MB)